7.02.2019

Agora: Wynik netto spółki zmniejszy się o 11,4 mln zł z powodu GoldenLine i RUCH-u

Biznes
  • Facebook Polub


Agora poinformowała inwestorów o konieczności odpisania od wyniku finansowego za czwarty kwartał 2018 roku spadku wartości spółki GoldenLine i zagrożonych wierzytelności wobec Ruchu z tytułu sprzedaży prasy. W sumie to ok. 14,3 mln zł.

Największy odpis dotyczy GoldenLine. Wyniki netto Agory zmaleje o ok. 9 mln zł. Większościowe udziały w serwisie spółka przejęła w 2016 roku, płacąc za nie 8,48 mln zł, ale mniejszościowe udziały kupiła już w 2011 roku - za 36 proc. zapłaciła wtedy ok. 11,52 mln zł.

W przypadku odpisu nieściągniętych należności od Ruchu wpływ na wynik netto spółki w czwartym kwartale ub.r. wyniesie 3,3 mln zł. Agora informowała, że dokona odpisu aktualizującego należności przedterminowe, zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności, w kwocie ok. 13,6 mln zł.

Łączny negatywny wpływ wszystkich zdarzeń o charakterze jednorazowym na jednostkowym wynik netto Agory to około 14,3 mln zł, a na wynik Grupy Agora to około 11,4 mln zł.

 

 

Trwa zapisywanie komentarza
Dodaj komentarz Zaloguj się »
obrazek nieczytelny
wyślij